Personeel

De verdeling van de leerkrachten over de groepen ziet er voor 2019-2020 als volgt uit:

Locatie Nesweg: 

Aant.lln. 

20 

24 

14 

21 

24 

18

26 

Dagen/groep 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 

Juf Tineke H 

Juf Catharina 

Juf Sandra 

Meester Matthijs 

Juf Monique 

Juf Liset* 

Meester Peter 

Dinsdag 

Juf Tineke H 

Juf Lida + juf Dorien

Juf Sandra 

Meester Matthijs 

Juf Monique 

Juf Liset* 

Meester Erik

Woensdag 

Juf Tineke H 

Juf Lida + juf Dorien

Juf Sandra 

Meester Matthijs 

Juf Monique 

Juf Liset* 

Meester Erik 

Donderdag 

Juf Tineke B 

Juf Lida + juf Dorien

Juf Els 

Juf Janneke 

Juf Monique 

Juf Annemarie 

Meester Erik 

Vrijdag 

Juf Tineke B 

Juf Lida + juf Dorien

Juf Els 

Juf Janneke 

Juf Monique 

Juf Annemarie 

Meester Erik 

  • Juf Marloes vervangt  juf Liset tot eind maart i.v.m. zwangerschapsverlof
  • Juf Lida gaat per 1 januari met pre-pensioen
  • Juf Marloes/juf Lisette geven op vrijdagochtend les in de plusklassen, die op de locatie Dijkhuizenlaan worden gegeven.

 

Locatie Dijkhuizenlaan: 

Aantal lln. 

14 

13 

18 

 Dagen/groep 

4/5 

7/8 

 

 

 

 

Maandag 

Juf Janine 

Juf Brenda 

Juf Inge 

Dinsdag 

Juf Janine 

Juf Lianne 

Juf Inge 

Woensdag 

Juf Janine 

Juf Lianne 

Juf Inge 

Donderdag 

Meester Matthijs 

Juf Lianne 

Juf Inge 

Vrijdag 

Meester Matthijs 

Juf Brenda 

Juf Inge 

 

Overige werkzaamheden en taken:

Functie/Taak

Wie

Dag(en)

Conciërge

Juf Joke (loc. Nesweg)

 

Meester Fester (locatieDijkhuizenln.)

Maandag, woensdag, vrijdag (1x per 2 weken)

 

Alle ochtenden tot ca. 9.30 uur

Administratief medewerkster

Juf Janny 

Donderdag, locatie Nesweg

Onderwijsassistent

Juf Saskia 

Juf Catharina 

Dinsdag, locatie Dijkhuizenlaan

Dinsdag, donderdag en vrijdag, locatie Nesweg

Taal coördinator

juf Janneke

 

Directieondersteuner

Meester Peter

Donderdag

Reken coördinator

Juf Janine

 

BHV

Juf Liset, meester Peter, juf Jeanet, juf Els, juf Saskia, juf Inge

 

EHBO

Juf Catharina, meester Matthijs

 

Plusklas coördinator

Juf Liset

 

Cultuur coördinator

Juf Lida

 

IB`er

Juf Jeanet

Maandag, woensdag, vrijdag

Directeur

Juf Martha

Maandag t/m donderdag