Schooltijden

CBS De Borgstee hanteert een continurooster. Bij een  continurooster blijven alle leerlingen de hele dag op school. Er is één leerkracht de hele dag bij de kinderen. De leerkracht eet ook met de kinderen op school. De schooltijden zijn als volgt:

Maandag: 08.25 - 14.30 uur
Dinsdag: 08.25 - 14.30 uur
Woensdag: 08.25 - 12.30 uur
Donderdag: 08.25 - 14.30 uur
Vrijdag: 08.25 - 12.30 uur 


Elke dag 15 minuten ochtendpauze en 30 minuten middagpauze.