De ouderraad is een groep van 8 ouders en een adviserend leerkracht. 

Een aantal activiteiten van de O.R. zijn:

  • Het coördineren van het ophalen van oud papier
  • Voorbereiden van de broodmaaltijd na de Paasviering.
  • Het schoolplein wordt regelmatig geverfd.
  • Met een groep leerlingen meedoen aan de Avond4daagse van Godlinze.
  • De OR zorgt voor voederbieten, zodat de bovenbouw hier een lampion van kan maken.
  • En uiteraard als het team assistentie nodig heeft.

De ouderraad bestaat uit:

Voorzitter (nog niet benoemd)

Saskia Dijksta  (secretaris)

Anneke Kroeze (penningmeester)

Gisela Oosterheerd

Karina Boer

Nadine Menninga

Trisha Berends

Vivian Reinders

Marieke Sterenberg

Janneke Vreeling (leerkracht)

Ronnie Buitenwerf, coördinatie oud papier

Daarnaast zijn we nog zoekende naar een ouder om het team compleet te maken!

Elke tweede zaterdag van de maand wordt het oud papier opgehaald door de ouders van school. Door het ophalen van oud papier, hoeven ouders geen ouderbijdrage te betalen. We hopen dat een ieder wil meehelpen om het oud papier op te halen. Lukt dit, dan bent u slechts één keer in de drie jaar aan de beurt. 

Contact OR: or.borgstee@noordkwartier.nl  

Het reglement vindt u hier.