De ouderraad is een groep van 8 ouders en een adviserend leerkracht. 

Een aantal activiteiten van de O.R. zijn:

  • Het coördineren van het ophalen van oud papier
  • Voorbereiden van de broodmaaltijd na de Paasviering.
  • Het schoolplein wordt regelmatig geverfd.
  • Met een groep leerlingen meedoen aan de Avond4daagse van Godlinze.
  • De OR zorgt voor voederbieten, zodat de bovenbouw hier een lampion van kan maken.
  • En uiteraard als het team assistentie nodig heeft.

De ouderraad bestaat uit:

Joke Koers, voorzitter

Saskia Dijkstra, secretaris

Gery Burgstra, penningmeester

Marieke Sterenberg

Anneke Kroeze

Vivian Reinders

Tina Vegter

Nienke Boerma

Nadine Menninga

Janneke Vreeling, adviserend leerkracht

Raangko v.d. Laan, coördinatie oud papier

Elke tweede zaterdag van de maand wordt het oud papier opgehaald door de ouders van school. Door het ophalen van oud papier, hoeven ouders geen ouderbijdrage te betalen. We hopen dat een ieder wil meehelpen om het oud papier op te halen. Lukt dit, dan bent u slechts één keer in de drie jaar aan de beurt. 

Contact OR: or.borgstee@noordkwartier.nl  

Het reglement vindt u hier.