C.B.S. "De Borgstee" te Spijk.

Onze missie:

We willen een christelijke basisschool zijn met een vertrouwde en positieve sfeer waarin we onze leerlingen voorbereiden op hun toekomst in de maatschappij. We doen dit door het verder ontwikkelen van talenten, kennis en sociale vaardigheden, waarbij we rekening houden met de verschillen tussen de leerlingen.

Onze visie:
De veiligheid is cruciaal binnen ons onderwijs. Een kind moet met open blik in alle veiligheid de wereld kunnen verkennen. Natuurlijk mogen we eisen stellen, we moeten borg staan voor een optimale ontwikkeling. Daar hoort onlosmakelijk bij dat we ook zicht hebben op de prestaties van onze leerlingen en op de mogelijkheden én grenzen van ieder kind. Maar we proberen elk kind steeds weer te stimuleren om zijn grenzen te verleggen. Hierbij wijzen we ook op de zelfverantwoordelijkheid van elke leerling. Naast de individuele ontwikkeling leggen we ook sterk de nadruk op samenspel en samenwerking. Samen staan we sterk! Dat we daarbij de volledige betrokkenheid van de ouders nodig hebben is wel duidelijk. Met elkaar werken we aan een goed perspectief voor de toekomst.